Vpogled v zadeve preko WEB vpisnika

Na spletni strani www.izvrsitelj.com je omogočen pregled zadev, ki se nahajajo v izvršbi pri izvršitelju. Ob kliku na opcijo EXTRANET - je potrebna prijava z uporabniškim imenom in geslom.
Zahtevek izvršitelju za dodelitev gesla do WEB vpisnika.

Po prijavi dobite vpogled v izvršilne zadeve, ki se nahajajo pri izvršitelju. Posamezno izvršilno zadevo si ogledate tako, da kliknete na povezavo "podrobno".

web_vpisnik_pregled_zadev.jpg

Na posamezni zadevi dobite vpogled v:

  • osnovne podatke upnika, dolžnika ter njegov znesek dolga,
  • koledar postopkov v določeni izvršilni zadevi,
  • opravljene izvršilne postopke,
  • seznama zarubljenih predmetov s krajem hrambe zarubljenih predmetov dolžnika,
  • plačanih avansih upnika izvršitelju,
  • zarubljeni in prenakazani gotovini pridobljeni ob izvršilnem postopku v korist upnika,
  • ter plačanih računih upnika za delo in stroške izvršitelja.

NOVO: vpogled v dokumente izvršitelja, ki so na posamezni zadevi.

Na posameznem spisu imate tudi možnost pregleda in oddaje obvestil (predlaganje nadaljevanja, odloga ali ustavitve postopka) za izbrano zadevo.

Osnovni podatki izvršitelja

Denis Paternost - izvršitelj Kamnik
Maistrova 16,
1240 Kamnik, p.p. 104

Imenovan za izvršitelja z dne 27.05.2014 s sedežem na območju Okrožnega sodišča v Ljubljani z odločbo RS, Ministrstvo za pravosodje št. MP 705-363/2014/1

Pooblastila

Pooblastilo za hrambo in upravljanje z zaseženimi predmeti na območju:

  • Okrožnega sodišča v Ljubljani (Ministrstvo za pravosodje št. 705-340/2015/ z dne 01.09.2015)
  • Okrožno sodišče v Kranju (Ministrstvo za pravosodje št. 705-1152/2016/18 z dne 29.09.2017)

Pomočniki izvršitelja

V pisarni izvršitelja je zaposlenih 14 oseb od tega 6 pomočnikov izvršitelja, ki so vpisani v evidenco izvršiteljev pri Ministrstvu za pravosodje. Pomočniki izvršitelja opravljajo z zakonom določena izvršilna dejanja po nalogu in na odgovornost izvršitelja, ki je po predlogu upnika in s sklepom pristojnega sodišča določen za opravo izršilnih dejanj.