• PREKO
  800
  izvršilnih postopkov
  mesečno
 • Več kot
  450.000 €
  zarubljene gotovine mesečno
 • Elektronsko
  vodenje
  dokumentov

Delo izvršitelja

Cogendi procedatur oziroma Izvršilni postopek stopi v veljavo, ko dolžnik ne želi svojih obveznosti izpolniti prostovoljno. Učinkovitost izvršilnega postopka zagotavljajo njegovemu namenu prilagojeni instituti in pravila, zato je treba upoštevati predvsem interes upnika, da se zagotovi učinkovitost izvršbe. V izvršilnem postopku mora biti seveda zagotovljeno tudi varstvo dolžnika.

Ker se zavedamo, da je hiter izvršilni postopek za vse stranke v postopku bistvenega pomena, smo prepričani, da z dolgoletnimi izkušnjami v izvršilnih postopkih, visoko usposobljenostjo sodelujočih kadrov in zunanjih svetovalcev, ter občutkom za pravo mero primernih ukrepov, zmoremo izvršilni postopek uspešno zaključiti.

Za dosego svojih ciljev upoštevamo visoka moralna in etična načela, katera bodo poleg zakonitosti in strokovnosti, vodilo za uspešno realizacijo upnikovih koristi in interesov, zagotovljenih v prehodnem sodnem postopku.

Zagotovilo, da je naša vizija dela usmerjena v pravo smer izkazujejo različni upniki, kateri nam svoje postopke zaupajo v ponovno reševanje.

Osnovni podatki izvršitelja

Denis Paternost - izvršitelj Kamnik
Maistrova 16,
1240 Kamnik, p.p. 104

Imenovan za izvršitelja z dne 27.05.2014 s sedežem na območju Okrožnega sodišča v Ljubljani z odločbo RS, Ministrstvo za pravosodje št. MP 705-363/2014/1

Pooblastila

Pooblastilo za hrambo in upravljanje z zaseženimi predmeti na območju:

 • Okrožnega sodišča v Ljubljani (Ministrstvo za pravosodje št. 705-340/2015/ z dne 01.09.2015)
 • Okrožno sodišče v Kranju (Ministrstvo za pravosodje št. 705-1152/2016/18 z dne 29.09.2017)

+

Izvršilnih postopkov mesečno

Zarubljene gotovine mesečno

Pomočniki izvršitelja

V pisarni izvršitelja je zaposlenih 14 oseb od tega 6 pomočnikov izvršitelja, ki so vpisani v evidenco izvršiteljev pri Ministrstvu za pravosodje. Pomočniki izvršitelja opravljajo z zakonom določena izvršilna dejanja po nalogu in na odgovornost izvršitelja, ki je po predlogu upnika in s sklepom pristojnega sodišča določen za opravo izršilnih dejanj.